Generelle regler for kikkertklasse

Info om ny klasse i forbindelse med gevær terræn skydning.