Niels Poulsen - tidligere mangeårig formand i foreningen - deltager også stadigvæk aktivt i konkurrencer... her ses han med ryggen til sammen med foreningens nye formand, Lisbeth, og foreningens kasserer, Keld...