Billeder fra et skyttehus, der snart"var engang" ...