Mens der kun var "sat af" og der stadigvæk var græs på plænen ...